Архиве категорија: ТРЕЋИ РАЗРЕД

Прости типови података у PASCAL-у

У PASCAL-у се свака променљива има ТИП. Типом се задаје: скуп могућих вредности променљивих скуп операција које се могу извршити над променљивом начин регистровања променљиве у рачунару Типови података у PASCAL-у могу  бити ПРОСТИ (стандардни, скаларни) и СЛОЖЕНИ (структуирани). Прости типови се … Наставите са читањем

Објављено под ТРЕЋИ РАЗРЕД | Оставите коментар

НАРЕДБЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЦИКЛУСА

У великом броју програма постоји низ наредби које се понављају више пута у току једног извршавања програма. Те наредбе се називају ТЕЛО ЦИКЛУСА, а услов који одређује да ли ће се тело понављати назива се ИЗЛАЗНИ КРИТЕРИЈУМ ЦИКЛУСА. У зависности … Наставите са читањем

Објављено под ТРЕЋИ РАЗРЕД | Оставите коментар

ГРАНАЊЕ У ПРОГРАМУ

У програмима који имају разгранату линијску структуру постоје блокови наредби који извршавају највише једанпут. Испитује се вредност улазних података и извршава само једна од две или више акција. Гранање у програму се може реализовати помоћу две наредбе: –  наредбом условног … Наставите са читањем

Објављено под ТРЕЋИ РАЗРЕД | Оставите коментар

PASCAL – ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

На следећем линку можете пронаћи још неколико задатака за вежбу да би се  припремили за I први писмени задатак. Уколико знате да их урадите успех на писменом неће изостати. 🙂 I PISMENI ZADATAK IZ RACUNARSTVA I INFORMATIKE

Објављено под ТРЕЋИ РАЗРЕД | Оставите коментар

Struktura PASCAL programa

Program je zapis algoritma na jeziku programiranja. Program u Pascal-u kao i u drugim proceduralnim jezicima treba da opiše: podatke koji se obrađuju radnje koje se izvršavaju nad podacima Program čine tri komponente: zaglavlje odeljak za deklaracije i definicije (ovde … Наставите са читањем

Објављено под ТРЕЋИ РАЗРЕД | Оставите коментар

Програми засновани на прозорима

У првом разреду смо научили шта је оперативни систем и како се дели са различитих становишта. Зависно од начина задавања команди оперативни систем може бити КОМАНДНИ и ГРАФИЧКИ. Графички оперативни систем је Windows и он је у односу на командни … Наставите са читањем

Објављено под ТРЕЋИ РАЗРЕД | Оставите коментар

Алгоритам

Појам алгоритма је један од основних појмова савремене математике. Реч алгоритам долази из презимена персијског математичара Ал Хорезмија. Алгоритам је био израз који описује начин рачунања децималним бројевима уведеним око 1600. године у Европи. Алгоритам представља скуп правила и инструкција којима се од … Наставите са читањем

Објављено под ТРЕЋИ РАЗРЕД | Оставите коментар

Примери линијске и разгранате алгоритамске структуре

На овом линку можете видети неколико једноставних примера линијске и разгранате алгоритамске структуре. Нацртан је алгоритам и написан програм у програмском језику Pascal. Последњи задатак је предвиђен за самосталан рад. vezba-algoritamske-strukture  

Објављено под ТРЕЋИ РАЗРЕД | Оставите коментар